Эм зүйч мэргэжлийн талаар

бичсэн: Цэгээнчимэг , 2016-11-10,21:51
төрөл:видео
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

эмийг хэрхэн хэрэглэх вэ?

бичсэн: Цэгээнчимэг , 2016-11-09,18:17
төрөл:видео
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

антибиотикийн зохистой хэрэглээ

бичсэн: Цэгээнчимэг , 2016-11-09,18:07
төрөл:видео
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

эмийн зохистой хэрэглээ

бичсэн: Цэгээнчимэг , 2016-11-09,17:59
төрөл:видео
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих